ساخت 700 مدرسه توسط خیرین در استان تهران

اعطای تسهیلات اشتغال به مددجویان استان تهران

مقاوم‌سازی ۱۰ مخزن ذخیره آب در استان تهران

ایجاد دفاتر نمایندگی «تهران رسانه» در استان تهران

جمعه 1398/02/06