جمع‌آوری 27 هزار معتاد متجاهر در استان تهران

ساخت و سازهای بی کیفیت در استان تهران

وقوع ۴۰ مورد آتش سوزی در مراتع استان تهران

افتتاح ۱۱ طرح خدماتی در مناطق عشایری استان تهران

دوشنبه 1398/04/03